پنج شنبه 31/خرداد/1397
دسته: معرفی مدیران سازمان
بازدید: 2370
نام و نام خانوادگی سمت تصویر
محمدهادی آرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی  
جواد لطفی مدیر اداری، مالی و پشتیبانی  
محسن عباسی مدیر نظام فنی و اجرایی  
کوروش آموزگار سرپرست مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری  
حمید جهانشاهی معاون هماهنگی برنامه و بودجه  
یاسر ضامن معاون آمار و اطلاعات  
کوروش آموزگار معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  
حسین نوفرستی ذیحساب  
محمدحسین حسنی رئیس حراست  
محمد فرنگی نوفرست مسئول ستاد اقامه نماز  
اسماعیل تقی زاده مشاور رئیس سازمان در امور ایثارگران و دبیر شورای فرهنگی