دوشنبه     29/مرداد/1397 
دسته: معرفی مدیران سازمان
بازدید: 2657

معرفی مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

نام و نام خانوادگی سمت

محمدهادی آرین

محمد هادی آرین - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

حمید جهانشاهی

حمید جهانشاهی - معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

معاون هماهنگی برنامه و بودجه

کوروش آموزگار

کوروش آموزشگار - معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

یاسر ضامن

 یاسر ضامن - معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

معاون آمار و اطلاعات

جواد لطفی

 جواد لطفی - مدیریت امور اداری، مالی و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

مدیر اداری، مالی و پشتیبانی

محسنعباسی

 محسن عباسی - مدیریت نظام فنی اجرایی و دبیرخانه شورای فنی استان - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

مدیر نظام فنی و اجرایی

محمد فرنگی نوفرست

 محمد فرنگی نوفرست - مدیریت مرکز آموزی و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان خراسان جنوبی

مدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

محمدحسین حسنی

 رییس حراست

رئیس حراست

محمد فرنگی نوفرست

 مسئول ستاد اقامه نماز

مسئول ستاد اقامه نماز

اسماعیل تقی زاده

مشاور رئیس سازمان در امور ایثارگران و دبیر شورای فرهنگی

حسین نوفرستی

ذیحساب