پنج شنبه 31/خرداد/1397
  • اخبار امور ایثارگران
IMAGE

انتصاب مشاور در امور ایثارگاران

انتصاب جناب آقای اسماعیل تقی زاده به عنوان مشاور در امور ایثارگران سازمان برنامه و بودجه استان خراسان جنوبی

16 ارديبهشت 1396