یکشنبه     18/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 281

IMG 3152

موضوع جلسه: بررسی پتانسیل های اشتغالزایی صنایع دستی در روستاها و بازدیداز روستای جهانی توبافی خراشاد 

مباحث مطروحه:

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ ششمین جلسه بازنگری سند توسعه اشتغال استان با محوریت بررسی پتانسیل های اشتغالزایی صنایع دستی در روستاها و بازدید از روستای جهانی " تو بافی" خراشاد و با حضور کارشناسان سازمان، نمایندگان دستگاه های اجرایی ذیربط، نمایندگان تشکل های بخش خصوصی و تعاونی پنجشنبه 98/4/20 در روستای خراشاد برگزار شد.

     عباس زاده، معاون اداره کل میراث فرهنگی استان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت صنایع دستی اعلام کرد: در روستای خراشاد حدود 170 کارگاه فعال صنایع دستی وجود دارد و این منطقه سابقه بالایی در رشته  تو بافی دارد. وی تصریح کرد در حوزه صنایع دستی می توان با سرمایه کم ، در آمد  نسبتاً مناسبی را برای شاغلین ایجاد نمود.

 وی ایجاد نمایشگاه و بازارچه فروش محصولات صنایع دستی و معرفی آن را از نکات مهم در توسعه این فعالیت و اشتغالزایی در این حوزه بر شمرد. در این جلسه از کارگاه های توبافی در روستای خراشاد بازدید بعمل آمد و حاضرین از نزدیک در جریان روند این فعالیت ها قرار گرفتند.

در پایان نمایندگان دستگاه ها به عدم وجود حمایت کافی، عدم هماهنگی دستگاه ها و ... را از چالش های این بخش عنوان نمودند.

پیشنهادات

 ـ استفاده از ساختمان مازاد آموزش و پرورش در روستا برای  ایجاد مرکز علمی تخصصی توبافی در  روستای خراشاد

ـ همکاری تمامی دستگاه ها و نهادها در فرهنگ سازی و معرفی صنایع دستی  استان