جمعه     29/شهریور/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 103

IMG 1397

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ، شورای معاونین با حضور رییس، معاونین و مدیران سازمان به منظور بررسی توانمندی های سرمایه انسانی سازمان و جابجایی همکاران بر اساس استعداد و توانایی آنان برگزار و در این راستا تصمیاتی اتخاذ گردید.

در پایان معاونین سازمان گزارشی از فعالیت های هفته گذشته ارائه دادند و همچنین برنامه های هفته جاری مورد بررسی قرار گرفت.