یکشنبه     18/خرداد/1399 
دسته: اخبار معاونت ها
بازدید: 246

jaleseh

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، جلسه برنامه ریزی سفر استاندار به شهرستان خوسف و بررسی مسائل و مشکلات و اولویت های این شهرستان به ریاست میرجعفریان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با حضور جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی ، مژگان زربان و رضا عالمی نمایندگان سازمان دوشنبه  98/4/24 در دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید.

.در این جلسه اهم مشکلات و اولویت های شهرستان خوسف توسط دستگاههای اجرایی مطرح و پس از بحث و  تبادل نظر میان اعضاء راهکارها ارائه و به عنوان مصوبات پیشنهادی سفر استاندار تعیین گردید.

 مصوبات:

 وظایف دستگاههای اجرایی به منظور رفع مشکلات شهرستان و بهره برداری از ظرفیت و پتانسیل منطقه مشخص گردید.