جمعه     09/خرداد/1399 
دسته: اخبار معاونت ها
بازدید: 243

25.4.98.بهداشت درمان

جلسه تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام بهداشتی موضوع تفاهم نامه سه جانبه به ریاست میرجعفریان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ، مدیران دستگاههای ذیربط و رضا عالمی ، نماینده سازمان سه شنبه 98/4/25 در محل دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار شد.

مباحث مطروحه

این جلسه  در ارتباط با موضوع تفاهم نامه سه جانبه فی مابین وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، استانداری خراسان جنوبی و دانشگاه علوم پزشکی بیرجند جهت مشارکت در ساخت مراکز بهداشتی درمانی استان تشکیل شد.

ابتدا ریاست دانشگاه علوم پزشکی با تشریح وضعیت اجرای این پروژه ها گزارشی از آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی این پروژه ها و اعتبارات  مورد نیاز ارائه شد

همچنین گزارش اعتبارات مصوب و تخصیص هریک از پروژه ها توسط نماینده سازمان ارائه گردید.

مصوبات:

مقررشد پیش بینی لازم برای تکمیل و بهره برداری پروژه های با درصد پیشرفت بالا در سال98 توسط کمیته های برنامه ریزی شهرستان و دانشگاه علوم پزشکی انجام شود.