یکشنبه     18/خرداد/1399 
دسته: اخبار معاونت ها
بازدید: 226

IMG 3550

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، جلسه کمیته بازرسی و رسیدگی به تخلفات دفاتر پیشخوان به ریاست کوروش آموزگار، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان و با حضور سایر اعضا چهارشنبه 98/4/26 در سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار گردید.

مباحث مطروحه:

 در این جلسه  آموزگار ، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ضمن خوش آمدگویی به اعضاء، طبق دستور کار جلسه توضیحاتی را در این رابطه بیان نمود و در این راستا ، نماینده ی دستگاه ها و دفاتر پیشخوان توضیحات لازم را ارائه نمود .

در نهایت موارد زیر به تصویب اعضای کمیته رسید.

مصوبات: