جمعه     29/شهریور/1398 
دسته: بخشنامه ها
بازدید: 322

بخشنامه نحوه ساماندهی کارکنان قراردادی و کارگران مشمول قانون کار