جهت دانلود مستندات واگذاری پروژه های استان خراسان جنوبی به بخش غیردولتی اینجا کلیک نمایید.